SKRZYNKA NA SYGNAŁY

UWAGA!

 

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019r. oraz na podstawie art. 51 ust.1 pkt 1 i art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się na dolnym korytarzu szkoły.