,,Poszukiwacze matematyki” w akcji – turniej ,,Sherlock”

 m Szkoły Podstawowe z Wielkiego Rychnowa, Pluskowęs i Kowalewa Pomorskiego przystąpiły do następnego etapu realizacji projektu ,, Poszukiwacze matematyki” dofinansowanego przez mBank.
   Po przeprowadzonych w poszczególnych szkołach warsztatach dotyczących rozwijania u uczniów logicznego myślenia odbyły się szkolne rozgrywki gry ,,Sherlock”. Z każdej szkoły wyłoniono po 4 zwycięzców:
- z S.P. Wielkie Rychnowo: Natalia Chłopecka, Laura Ruszkowska, Małgorzata Szymczak i Karolina Śliwińska,
- z S.P. Pluskowęsy: Michał Błaszczak, Michał Lewandowski, Paweł Lewandowski i Hubert Pawlik,
- z S.P. Kowalewo Pomorskie: Martyna Boniecka, Sebastian Dębiński, Michał Gruszecki i Martyna Stankiewicz.

   To właśnie oni spotkali się na gminnych rozgrywkach ,,Sherlocka”. Gospodarzem była szkoła w Pluskowęsach . Na 4 stołach trzyosobowe grupy rozegrały 3 rundy gry (każdorazowo skład drużyn był na nowo losowany). W ten sposób zostały wyłonione tylko dwie osoby, które zgromadziły najwięcej punktów. Przeprowadzona została więc dogrywka, po której do grona wygranych dołączyło jeszcze dwóch graczy.
Ostatecznie zwycięzcami zostali: Martyna Boniecka, Natalia Chłopecka, Michał Lewandowski i Laura Ruszkowska.
Dla wszystkich uczniów zostały przygotowane słodycze i drobne gadżety, natomiast wygrani otrzymali gry planszowe ,,Dolores”.
Następnym etapem projektu będzie Gminny Konkurs Matematyczny – etap gminny. Ponownie spotkamy się w Pluskowęsach.

1

1

3

4

5

6