TD-TS

„Twoje dane - Twoja sprawa”

tdts logoW tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przyłączyła się do realizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa”, którego X edycja rozpoczęła się na początku października 2019r.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych uczniów w polskich szkołach. Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Czytaj więcej: TD-TS

Twoje dane - Twoja sprawa

tdts logo

 

"Twoje dane - Twoja sprawa"

 

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przyłączyła się do realizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa”, którego X edycja rozpoczęła się na początku października 2019r

Eu-geniuszem od września

eugeniuszProcedura rekrutacyjna w naszej szkole będzie prowadzona od 01.09.2018 roku.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie będzie złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można będzie również pobierać w sekretariacie szkoły. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Muszą one zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.

Załączniki: