Grona Pedagogiczne

Rada Pedagogiczna
Grono pedagogiczne rok szkolny 2019/2020

4

Roczne przygotowanie przedszkolne:
mgr Olga Cieplińska

 

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Dorota Buchholz
mgr Elżbieta Dędza-Mozol
mgr Dorota Wardeńska

Religia:
mgr Małgorzata Gutowska

J. polski:
mgr Barbara Albeer

mgr Dawid Nieczypor

Historia:
mgr Renata Kałuża

mgr Dariusz Rozwadowski

 J. angielski:
mgr Katarzyna Lewandowska

mgr Janina Duszyńska

J. niemiecki:
mgr Marcin Rybacki

Biologia:
mgr Ewa Nowak

Chemia:
mgr Arleta Walenda

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Ewa Nowak

Fizyka:
mgr Arleta Walenda

Geografia:
mgr Ewa Nowak

Matematyka:
mgr Magdalena Kosk

Przyroda:
mgr Dorota Wardeńska

Informatyka:
mgr Elżbieta Dędza

mgr Magdalena Kosk

Muzyka:
mgr Katarzyna Lewandowska

mgr Mariusz Wardeński

Plastyka:
mgr Katarzyna Lewandowska

mgr Mariusz Wardeński

Technika:
mgr Jacek Olszewski

Wychowanie fizyczne:
mgr Dawid Marski

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Elżbieta Dędza

Pedagog szkolny:
mgr Katarzyna Wojtczak

WOS:
mgr Dariusz Rozwadowski

Rewalidacja:
mgr Krystyna Szefler

 Świetlica:

mgr Dorota Buchholz

mgr Krystna Szefler

mgr Dorota Wardeńska