PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
nr konta: 45 9496 0008 0000 1296 2000 0001
Wpłaty na RR prosimy dokonywać z dopiskiem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

Zarząd:
- Przewodnicząca – Małgorzata Kwiatkowska
- Wiceprzewodnicząca – Maria Zielińska
- Skarbnik – Izabella Pawlik
- Sekretarz – Ewelina Meda
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Renata Dąbrowska
- Członek – Andżelika Okurowska
- Członek – Anna Krzyżanowska
- Członek - Iwona Kozera
- Członek - Iwona Zdrojewska

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 0
Andżelika Okurowska
Klasa I
Anna Krzyżanowska
Klasa II
Małgorzata Kwiatkowska
Klasa III
Ewelina Meda
Klasa IV
Iwona Zdrojewska
Klasa V
Maria Zielińska
Klasa VI
Anna Krzyżanowska
Klasa VII
Iwona Kozera
Klasa VIII
Renata Dąbrowska