su
 rok szkolny 2018/2019
 
   W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.
 
 

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca – Kinga Krzyżanowska  
Wiceprzewodniczący – Michał Błaszczak
Skarbnik – Anna Socka                            

- Członek – Daniel Bartoszyński
- Członek – Amelia Daszkowska
- Członek – Patrycja Janas      .
 
 

OPIEKUNEM  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO JEST: Marski Dawid